Ritterstrasse 8  42659 Solingen   Telefon 0212 - 41693